Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1534
(21)Numarul depozitului98-0116
(22)Data depozitului1998.05.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.05.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCEBOTARI Ion, MD; COPOTIENCO Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEBOTARI Ion, MD; COPOTIENCO Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCEBOTARI Ion, MD; COPOTIENCO Serghei, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru tratarea termică a produselor alimentare
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2001
B2, BOPI 09/2000
A, BOPI 02/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 3/005 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2000.02.29
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.09.30
(47)Data eliberării brevetului2001.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.05.15
 Data decăderii din drepturi2008.05.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.06.2024