Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1168
(21)Numarul depozitului98-0117
(22)Data depozitului1998.04.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.05.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBEŢIŞOR Vitalie, MD; PUCALEV Igor, MD; CROITORU Gheorghe, MD; CIOBANU Pavel, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al necrozei aseptice a capului femural
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/1999
F1, BOPI 03/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01); A61K 35/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.03.31
(47)Data eliberării brevetului1999.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.04.09
 Data decăderii din drepturi2000.04.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.07.2024