Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1378
(21)Numarul depozitului98-0120
(22)Data depozitului1998.05.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.05.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "LADA-CUCERENCO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUCERENCO Anatol, MD; CECAN Iurie, MD; PUMNEA Boris, MD; GARDAŞEVICI Svetlana, MD; ANDRIEŞ Lucia, MD; OBUHOVA Eugenia, MD; CUDRIŢCAIA Taisia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "LADA-CUCERENCO", MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie de ingrediente iniţiale pentru obţinerea balsamului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2000
F1, BOPI 12/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.12.31
(47)Data eliberării brevetului2000.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.05.21
 Data decăderii din drepturi2002.05.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024