Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1043
(21)Numarul depozitului98-0126
(22)Data depozitului1998.06.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.06.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCEREŞ Victoria, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEREŞ Victoria, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCEREŞ Victoria, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de pronostic al recidivelor bolii ulceroase
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/1999
F1, BOPI 10/1998
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); A61B 5/00 (2006.01); A61B 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.06.09
 Data decăderii din drepturi2000.06.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.06.2024