Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1473
(21)Numarul depozitului98-0129
(22)Data depozitului1998.06.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.06.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; GRUŞCO Tatiana, MD; SCOFERŢA Petru, MD; VOROJBIT Valentina, MD; VALICA Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu antiherpetic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/704 (2006.01); A61P 31/22 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2000.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.05.31
(47)Data eliberării brevetului2001.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, BAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.02
 Data decăderii din drepturi2006.06.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.10.2023