Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1119
(21)Numarul depozitului98-0136
(22)Data depozitului1998.06.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.09.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCUŞNIR Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUŞNIR Gheorghe, MD; FRIPTU Valentin, MD; ŞROIT Isaac, MD; PAVLENCO Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCUŞNIR Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al afecţiunilor inflamatorii ale organelor genitale feminine
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/00 (2006.01); A61K 35/14 (2006.01); A61P 29/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.12.31
(47)Data eliberării brevetului1999.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.06.22
 Data decăderii din drepturi2003.06.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.09.2023