Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1203
(21)Numarul depozitului98-0157
(22)Data depozitului1998.07.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.07.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGĂRBĂLĂU Nicolae, MD; SIMONOV Iurie, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; BOLOGA Olga, MD; KRAVŢOV Victor, MD; COROPCEANU Eduard, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Fluorură-hexafluorsilicat-tris[bis(dimetilglioximato)di(tiocarbamid)cobalt(III)] sescvihidrat care manifestă proprietăţi de biostimulator
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 7/19 (2006.01); C01B 33/08 (2006.01); C07C 251/70 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.04.30
(47)Data eliberării brevetului2000.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.07.22
 Data decăderii din drepturi2001.07.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.05.2023