Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1206
(21)Numarul depozitului98-0172
(22)Data depozitului1998.08.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.08.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGĂRBĂLĂU Nicolae, MD; NEMCINOVA Liubovi, MD; BACA Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei 2,2-Difluor-9-alchiltio-5,6-di-(alfa-furil)-12--metil-1,3-dioxa-4,7,8,10,11,14-hexaaza- 2-boraciclotetradeca-4,6,8,11,13-pentaenato-N4, N7,N10,N14-nichel (II) în calitate de colorant pentru masele plastice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2000
F1, BOPI 04/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/04 (2006.01); C09B 57/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.04.30
(47)Data eliberării brevetului2000.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.08.11
 Data decăderii din drepturi2001.08.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.11.2023