Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1463
(21)Numarul depozitului98-0185
(22)Data depozitului1998.07.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.08.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBALAUR Nicolae, MD; CRIVOV Ludmila, MD; ŞCEGLOV Larisa, MD; BORODIN Eugenia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnosticare a rezistenţei plantelor de porumb la secetă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/00 (2006.01); A01H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.05.31
(47)Data eliberării brevetului2000.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.07.21
 Data decăderii din drepturi2001.07.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

08.10.2022