Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1749
(21)Numarul depozitului98-0199
(22)Data depozitului1998.07.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDVORNICOV Dmitrii, MD; GHIŢU Dumitru, MD; NICOLAEV Albina, MD; BODIUL Pavel, MD; BURCEACOV Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a monocristalelor microdimensionale de formă sferică din metale uşor fuzibile
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2002
F2, BOPI 09/2001
A, BOPI 04/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C30B 29/60 (2006.01); H01L 39/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2000.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.09.30
(47)Data eliberării brevetului2002.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.07.07
 Data decăderii din drepturi2004.07.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024