Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1264
(21)Numarul depozitului98-0217
(22)Data depozitului1998.09.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.09.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZAGORNEANU Tudor, MD; MOLOTCOV Iurii, MD; JITCU Tudor, MD; MUHAMEDJANOV Farid, MD; PRISACARI Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de prelucrare a frunzelor de tutun după recoltare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 1/02 (2006.01); A24B 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.07.31
(47)Data eliberării brevetului2000.02.29
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.09.08
 Data decăderii din drepturi2005.09.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.09.2022