Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1416
(21)Numarul depozitului98-0218
(22)Data depozitului1998.11.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.11.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAparat pentru epurarea suprafeţei apei de produse petroliere magnetizate
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2000
F1, BOPI 02/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/40 (2006.01); C02F 1/48 (2006.01); E02B 15/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.02.29
(47)Data eliberării brevetului2000.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.11.11
 Data decăderii din drepturi2001.11.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.02.2024