Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1303
(21)Numarul depozitului98-0231
(22)Data depozitului1998.11.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.12.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiBis[N'-(2-oxi-1-naftal)-5-nitro-2-furfurilidenhidrazonato]zinc, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din genul Staphylococcus şi Streptococcus
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2000
F1, BOPI 08/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/15 (2006.01); A61K 31/315 (2006.01); C07C 251/88 (2006.01); C07D 307/71 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.08.31
(47)Data eliberării brevetului2000.04.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.11.24
 Data decăderii din drepturi2001.11.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

11.12.2023