Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1440
(21)Numarul depozitului98-0244
(22)Data depozitului1998.12.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.12.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJACOTĂ Anatolie, MD; CHINTEA Pavel, MD; ŞVEŢ Stepan, MD; BULGARU Valentina, MD; ENACHI Rodica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a seminţelor de sfeclă de zahăr înainte de semănat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2001
F1, BOPI 04/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.04.30
(47)Data eliberării brevetului2001.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.12.08
 Data decăderii din drepturi2000.12.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.05.2024