Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1290
(21)Numarul depozitului98-0253
(22)Data depozitului1998.12.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.12.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞAVGA Nicolai Nicolai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de radiodiagnostic al stării funcţionale a articulaţiei atlantoaxoidiene
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2000
F1, BOPI 08/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 6/00 (2006.01); A61B 6/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.08.31
(47)Data eliberării brevetului2000.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.12.11
 Data decăderii din drepturi2004.12.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024