Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1231
(21)Numarul depozitului98-0259
(22)Data depozitului1998.12.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.07.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFROLOV Iurii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFROLOV Iurii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFROLOV Iurie, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu şi instalaţie pentru epurarea apei
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2000
F1, BOPI 05/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/28 (2006.01); C02F 1/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.05.31
(47)Data eliberării brevetului2000.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.12.16
 Data decăderii din drepturi2005.12.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024