Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1337
(21)Numarul depozitului99-0002
(22)Data depozitului1998.12.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.12.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; NARTEA Ecaterina, MD; GRAMA Svetlana, MD; IAŢCO Iulia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de bacterii Pseudomonas sp.1, utilizată ca sursă de obţinere a substanţelor biologic active
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2000
F1, BOPI 10/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 9/00 (2006.01); C12N 9/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.10.31
(47)Data eliberării brevetului2000.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.12.21
 Data decăderii din drepturi2002.12.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.02.2024