Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1481
(21)Numarul depozitului99-0068
(22)Data depozitului1999.02.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.02.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNISTIRIUC Pavel, MD; SCUTARI Georgeta, MD; BEJAN Victor, MD; DEŞANU Pintilie, MD; NISTIRIUC Ion, MD; BEJAN Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCriotron acustoelectronic
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2001
F1, BOPI 05/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 41/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.05.31
(47)Data eliberării brevetului2001.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.02.17
 Data decăderii din drepturi2005.02.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

06.12.2023