Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1409
(21)Numarul depozitului99-0071
(22)Data depozitului1999.02.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.02.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIIŢIFICE ŞI TEHNOLOGICE PENTRU ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ AL A.Ş.P. "TEVIT", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; BELIOGLO Nicolai, MD; CEBOTARI Valentina, MD; EREMIA Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT, MD; INSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie nutritivă pentru hrănirea albinelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/076 (2006.01); A23L 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.02.29
(47)Data eliberării brevetului2000.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.02.18
 Data decăderii din drepturi2005.02.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.03.2023