Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1451
(21)Numarul depozitului99-0072
(22)Data depozitului1999.02.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.02.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDIAUR Galina, MD; ŢUŢUC Victor, MD; SAPOJNIC Alexandru, MD; GODOROJA Eugenia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de reducere a acidităţii mustului sau vinului de struguri
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2001
F1, BOPI 04/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.04.30
(47)Data eliberării brevetului2001.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.19
 Data decăderii din drepturi2007.02.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024