Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2022
(21)Numarul depozitului99-0078
(22)Data depozitului1999.03.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.03.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFILATOV Vitalie, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFILATOV Vitalie, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFILATOV Vitalie, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiBloc-perete
(13)Codul documentului
C2, BOPI 06/2003
B2, BOPI 10/2002
A, BOPI 02/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04B 2/14 (2006.01); E04B 2/42 (2006.01); E04C 1/00 (2006.01); E04C 1/40 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.10.31
(47)Data eliberării brevetului2003.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondMELNIC Diana, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.03.01
 Data decăderii din drepturi2004.03.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.02.2024