Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1747
(21)Numarul depozitului99-0087
(22)Data depozitului1999.02.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD; TARAN Nicolae, MD; MADAN Iurie, MD; MEREUŢĂ Aliona, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a sorbentului carbonomineral şi procedeu de demetalizare a vinurilor brute cu utilizarea lui
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 15/00 (2006.01); C12H 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2000.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.09.30
(47)Data eliberării brevetului2002.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.02.26
 Data decăderii din drepturi2004.02.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.10.2023