Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1386
(21)Numarul depozitului99-0103
(22)Data depozitului1999.03.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.08.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPISCORSCHAIA Valentina, MD; ŞIŞCANU Gheorghe, MD; ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; TURTĂ Constantin, MD; ZUBAREVA Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a seminţelor de soia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2000
F1, BOPI 01/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 55/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.01.31
(47)Data eliberării brevetului2000.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.03.25
 Data decăderii din drepturi2001.03.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.05.2024