Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1433
(21)Numarul depozitului99-0120
(22)Data depozitului1999.04.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.12.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; BÎRCĂ Ludmila, MD; STOVBUN Sergiu, MD; SCOFERŢA Petru, MD; VUTCARIOV Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de evaluare a anticorpilor antirotavirali
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2000
F1, BOPI 03/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 51/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.03.31
(47)Data eliberării brevetului2000.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.04.01
 Data decăderii din drepturi2007.04.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.07.2024