Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1684
(21)Numarul depozitului99-0128
(22)Data depozitului1999.04.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.09.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de preparare a catalizatorului şi instalaţie pentru purificarea cu acest catalizator a emisiilor de gaze
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 53/86 (2006.01); B01J 23/70 (2006.01); B01J 37/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2000.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.06.30
(47)Data eliberării brevetului2002.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.04.08
 Data decăderii din drepturi1999.04.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.10.2023