Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1275
(21)Numarul depozitului99-0129
(22)Data depozitului1999.04.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.05.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLIU Van Boi, VN; BARBĂ Nicanor, MD; FLOREA Victoria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiOligo-5-vinil-2-mercaptobenzimidazol-antioxidant pentru materiale polimerice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2000
F1, BOPI 07/1999
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C08F 8/30 (2006.01); C08F 8/34 (2006.01); C08F 8/48 (2006.01); C08F 12/26 (2006.01); C08F 12/30 (2006.01); C09K 15/26 (2006.01); C09K 15/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.07.31
(47)Data eliberării brevetului2000.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.04.16
 Data decăderii din drepturi2001.04.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.05.2024