Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1622
(21)Numarul depozitului99-0130
(22)Data depozitului1999.04.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.05.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAJIN Tudor, MD; GHEORGHIU Ioan, RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; ANGHELUŢ Marius Adrian, RO; DUCA Gheorghe, MD; GABA Aurel, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi instalaţie de ardere a gazelor combustibile
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F23D 14/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2000.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.02.28
(47)Data eliberării brevetului2001.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.04.16
 Data decăderii din drepturi2002.04.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

30.03.2023