Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1644
(21)Numarul depozitului99-0143
(22)Data depozitului1999.05.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.05.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; GAINA Anton, MD; BALABAN Nicolae, MD; RAICOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL, MD;
(54)Titlul inventieiSubansamblu de acţionare a rolelor maşinii pentru tăierea boabelor de pe ştiuleţii de porumb
(13)Codul documentului
C2, BOPI 12/2001
B2, BOPI 04/2001
A, BOPI 03/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.04.30
(47)Data eliberării brevetului2001.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.05.05
 Data decăderii din drepturi2006.05.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

08.12.2023