Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1497
(21)Numarul depozitului99-0153
(22)Data depozitului1999.05.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.12.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSIMAŞCHEVICI Alexei, MD; ŢIULEANU Ion, MD; SPRINCEAN Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Celulă solară fotoelectrochimică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01G 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.06.30
(47)Data eliberării brevetului2001.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.05.24
 Data decăderii din drepturi2001.05.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.10.2023