Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1391
(21)Numarul depozitului99-0160
(22)Data depozitului1999.05.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.05.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMIHU Ion, MD; DENICENCO Tatiana, MD; VIŞNEVSCHI-RUSNAC Liliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic al afecţiunilor gastroduodenale inflamatorii cronice la copii
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2000
F1, BOPI 01/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.01.31
(47)Data eliberării brevetului2000.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.05.27
 Data decăderii din drepturi2003.05.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

08.12.2023