Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1630
(21)Numarul depozitului99-0165
(22)Data depozitului1999.06.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.09.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBABCO Victor, MD; SOFRONI Larisa, MD; PIHUT Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de mastectomie radicală în cancerul glandei mamare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2001
F1, BOPI 03/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.03.31
(47)Data eliberării brevetului2001.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.06.04
 Data decăderii din drepturi2002.06.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024