Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1470
(21)Numarul depozitului99-0184
(22)Data depozitului1999.06.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.06.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTALDA Iuliana, MD; EŢCO Ludmila, MD; ROŞCA Petru, MD; DJUGOSTRAN Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al pielonefritei de gestaţie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/00 (2006.01); A61M 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.05.31
(47)Data eliberării brevetului2001.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.06.24
 Data decăderii din drepturi2001.06.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.09.2023