Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1676
(21)Numarul depozitului99-0205
(22)Data depozitului1999.07.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.06.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIOVU Mihai, MD; ŞUTOV Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiFotoreceptor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2002
F1, BOPI 05/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/06 (2006.01); H01L 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.05.31
(47)Data eliberării brevetului2002.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.07.21
 Data decăderii din drepturi2002.07.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.07.2024