Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1577
(21)Numarul depozitului99-0207
(22)Data depozitului1999.07.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.09.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDANILIUC Serghei, MD; GAŞIN Petru, MD; DANILIUC Oxana, MD; VIDRAŞCU Florin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiHelioinstalaţie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2001
F1, BOPI 12/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.12.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.07.28
 Data decăderii din drepturi2003.07.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.02.2024