Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1459
(21)Numarul depozitului99-0223
(22)Data depozitului1999.08.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.08.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBIROUL SPECIALIZAT DE CONSTRUCŢIE ŞI TEHNOLOGIE A ELECTRONICII CORPULUI SOLID AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIVAŞCENCO Iurie, MD; IOVU Mihai, MD; CERBARI Pavel, MD; CERNII Mihail, MD; CIUMACOV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBIROUL SPECIALIZAT DE CONSTRUCŢIE ŞI TEHNOLOGIE A ELECTRONICII CORPULUI SOLID AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Detector de fotoni
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.04.30
(47)Data eliberării brevetului2001.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.08.25
 Data decăderii din drepturi2001.08.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4266070/31-25, 1987.06.23, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1531776, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

30.10.2020