Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1423
(21)Numarul depozitului99-0226
(22)Data depozitului1999.08.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.08.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBIROUL SPECIALIZAT DE CONSTRUCŢIE ŞI TEHNOLOGIE A ELECTRONICII CORPULUI SOLID AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBIVOL Valeriu, MD; IOVU Maria, MD; IOVU Mihai, MD; HANCEVSCHI Elena, MD; CIUMACOV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBIROUL SPECIALIZAT DE CONSTRUCŢIE ŞI TEHNOLOGIE A ELECTRONICII CORPULUI SOLID AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător pentru imprimarea imaginilor optice şi a informaţiei holografice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G11C 11/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.02.29
(47)Data eliberării brevetului2001.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSCHIŢCO Eugen
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.08.25
 Data decăderii din drepturi2001.08.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4419601/24-24, 1987.05.04, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1537036, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.09.2023