Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1653
(21)Numarul depozitului99-0249
(22)Data depozitului1999.10.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.11.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHIMPU Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a heterostructurilor cu straturi subţiri
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2001
F1, BOPI 04/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C30B 23/02 (2006.01); C30B 29/48 (2006.01); C30B 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.04.30
(47)Data eliberării brevetului2001.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.10.12
 Data decăderii din drepturi2002.10.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.07.2024