Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1625
(21)Numarul depozitului99-0254
(22)Data depozitului1999.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.10.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; TOMA Simion, MD; CHIRILOV Alexandru, MD; PISCORSCHAIA Valentina, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; SUNIŢA Fedor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de determinare a rezistenţei ecologice a plantelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2001
F1, BOPI 03/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/00 (2006.01); A01H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.03.31
(47)Data eliberării brevetului2001.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.10.25
 Data decăderii din drepturi1999.10.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024