Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1723
(21)Numarul depozitului99-0265
(22)Data depozitului1999.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DUDNICENCO Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMediu de cultură pentru alga verde Haematococcus pluvialis   
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2002
F1, BOPI 08/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.08.31
(47)Data eliberării brevetului2002.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.11.23
 Data decăderii din drepturi2002.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024