Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1832
(21)Numarul depozituluia 2000 0015
(22)Data depozitului2000.01.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; LUCAŞ Anatolie, MD; SPETEŢCHI Vlad, MD; GAINA Anton, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiMoară pentru măcinatul şi tocatul furajelor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2002
B2, BOPI 01/2002
A, BOPI 11/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B02C 18/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.01.31
(47)Data eliberării brevetului2002.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.01.20
 Data decăderii din drepturi2007.01.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.05.2024