Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1561
(21)Numarul depozituluia 2000 0036
(22)Data depozitului2000.02.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRĂCIUN Alexandru, MD; MORARU Victor, MD; CRĂCIUN Svetlana, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMaterial magnetic solid de lubrifiere
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2001
F1, BOPI 11/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C10M 125/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.11.30
(47)Data eliberării brevetului2001.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.02.21
 Data decăderii din drepturi2002.02.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.07.2024