Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1834
(21)Numarul depozituluia 2000 0053
(22)Data depozitului2000.03.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.03.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; GAINA Anton, MD; BALABAN Nicolae, MD; RAICOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de ascuţit cuţite elicoidale
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B24B 3/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.01.31
(47)Data eliberării brevetului2002.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.22
 Data decăderii din drepturi2008.03.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.09.2023