Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1833
(21)Numarul depozituluia 2000 0105
(22)Data depozitului2000.06.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.06.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SMIRNOV Lev, MD; ŞAVIDZE Zauri, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiStropitoare portabilă de spate
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2002
B1, BOPI 01/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01); B05B 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.01.31
(47)Data eliberării brevetului2002.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.22
 Data decăderii din drepturi2007.06.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:5424, 2007.05.29
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.07.2024