Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1748
(21)Numarul depozituluia 2000 0117
(22)Data depozitului2000.07.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.07.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; COROPCEANU Eduard, MD; LABLIUC Svetlana, MD; BOLOGA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus, variante
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2002
F1, BOPI 09/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/24 (2006.01); C12R 1/845 (2006.01); C12S 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.09.30
(47)Data eliberării brevetului2002.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.07.14
 Data decăderii din drepturi2002.07.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.05.2024