Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1987
(21)Numarul depozituluia 2000 0158
(22)Data depozitului2000.09.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.09.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; RUDIC Valeriu, MD; CEAPURINA Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv de cultivare a tulpinii de fungi Aspergillus flavus VKM F 3292 D (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2003
F1, BOPI 08/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/645 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.22
 Data decăderii din drepturi2006.09.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.06.2024