Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1910
(21)Numarul depozituluia 2000 0166
(22)Data depozitului2000.10.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; ZUBCOV Elena, MD; ZUBCOV Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de sporire a rezistenţei biologice a peştilor la etapele timpurii de dezvoltare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2003
F1, BOPI 05/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.05.31
(47)Data eliberării brevetului2003.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria, BANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.13
 Data decăderii din drepturi2006.10.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024