Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1886
(21)Numarul depozituluia 2000 0171
(22)Data depozitului2000.10.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.10.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; ŢOPA Mihai, MD; DULGHERU Valeriu, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAngrenaj precesional şi procedeu de realizare a lui
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2002
B1, BOPI 03/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23F 9/06 (2006.01); F16H 1/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.03.31
(47)Data eliberării brevetului2002.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.10.13
 Data decăderii din drepturi2009.10.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024