Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1812
(21)Numarul depozituluia 2001 0010
(22)Data depozitului2000.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.12.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD; BÂRCĂ Maria, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiComplecşi de cupru ca inhibitori de bacterii şi fungi
(13)Codul documentului
C2, BOPI 07/2002
B1, BOPI 12/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07C 337/06 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.12.31
(47)Data eliberării brevetului2002.07.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.12.29
 Data decăderii din drepturi2002.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.05.2024