Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1946
(21)Numarul depozituluia 2001 0028
(22)Data depozitului2001.01.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.01.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DUDNICENCO Tatiana, MD; DRAGALIN Ion, MD; VLAD Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a biomasei algei verzi Haematococcus pluvialis
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2003
F1, BOPI 06/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.06.30
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.01.31
 Data decăderii din drepturi2006.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.02.2024