Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2019
(21)Numarul depozituluia 2001 0043
(22)Data depozitului2001.02.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVLAD Pavel, MD; ARÎCU Aculina, MD; BARCARI Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a 8a-acetoxi-14,15-bisnorlabdan-13-onei din diacetat de sclareol
(13)Codul documentului
C2, BOPI 05/2003
B2, BOPI 10/2002
A, BOPI 09/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 45/40 (2006.01); C07C 49/115 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.10.31
(47)Data eliberării brevetului2003.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.02.22
 Data decăderii din drepturi2008.02.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.05.2024